Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất.

mặt tròn 50cm, cao 50cm

gỗ Muồng (toàn bộ)

còn hàng

1.200.000 ₫ / cái

DTBCF02
Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất.

Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất.

Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 5
Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 9
Bàn cafe DTBCF02. Kích thước: mặt tròn 50cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Bàn cafe DTBCF02. Kích thước: mặt tròn 50cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 6
Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 10
Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 3
Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 7
Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 4
Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 8
Đóng lại
  • Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất.
  • Bàn cafe DTBCF02. Kích thước: mặt tròn 50cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ). Bàn cafe DTBCF02. Kích thước: mặt tròn 50cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).
  • Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 3
  • Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 4
  • Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 5
  • Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 6
  • Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 7
  • Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 8
  • Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 9
  • Bàn cafe DTBCF02 - Một chiếc bàn xinh xắn duyên dáng với chất liệu và vân gỗ tự nhiên đẹp chính là một sản phẩm đa dụng và nghệ thuật trong trang trí nội thất. mặt tròn 5... - Hình 10