Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất liệu gỗ Cẩm Lai là văn hóa một thời kì còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay.

200cm x 90cm, cao 78cm

chân gỗ Cẩm Lai & mặt bàn gỗ Gỏ

hết hàng
(call)
DTBAX01
Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất liệu gỗ Cẩm Lai là văn hóa một thời kì còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay.

Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất liệu gỗ Cẩm Lai là văn hóa một thời kì còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay.

Bàn chữ C xưa DTBAX01 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất li... - Hình 5
Bàn chữ C xưa DTBAX01. Kích thước: 200cm x 90cm, cao 78cm. Chất liệu: chân gỗ Cẩm Lai & mặt bàn gỗ Gỏ.

Bàn chữ C xưa DTBAX01. Kích thước: 200cm x 90cm, cao 78cm. Chất liệu: chân gỗ Cẩm Lai & mặt bàn gỗ Gỏ.

Bàn chữ C xưa DTBAX01 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất li... - Hình 6
Bàn chữ C xưa DTBAX01 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất li... - Hình 3
Bàn chữ C xưa DTBAX01 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất li... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất liệu gỗ Cẩm Lai là văn hóa một thời kì còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay. Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất liệu gỗ Cẩm Lai là văn hóa một thời kì còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay.
  • Bàn chữ C xưa DTBAX01. Kích thước: 200cm x 90cm, cao 78cm. Chất liệu: chân gỗ Cẩm Lai & mặt bàn gỗ Gỏ. Bàn chữ C xưa DTBAX01. Kích thước: 200cm x 90cm, cao 78cm. Chất liệu: chân gỗ Cẩm Lai & mặt bàn gỗ Gỏ.
  • Bàn chữ C xưa DTBAX01 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất li... - Hình 3
  • Bàn chữ C xưa DTBAX01 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất li... - Hình 4
  • Bàn chữ C xưa DTBAX01 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất li... - Hình 5
  • Bàn chữ C xưa DTBAX01 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ, vẽ đẹp các họa tiết thẩm mỹ trong khi gia công từ chất li... - Hình 6