Bộ lư đồng trúc xưa rất quí hiếm, có tuổi đời xa xưa còn được giữ nguyên vẹn đến nay, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trong công việc chế tác đồng thành tác phẩm mang tính biểu tượng của văn hóa miền Nam xưa.

Đồng xưa

hết hàng
(call)
DTLUD01
Bộ lư trúc chất liệu đồng xa xưa mang đạm chất thời gian theo dòng lịch sử, phô bày và lưu giữ kỹ thuật chế tác đồng của các nghệ nhân xưa, chiếc đế gỗ Trắc quí cùng nghệ thuật chạm trổ điêu khắc gỗ càng tôn thêm vẽ trịnh trọng của tác phẩm, tác phẩm nghệ thuật này thật quý giá còn được giữ gìn nguyên vẹn đến ngày nay.

Bộ lư trúc chất liệu đồng xa xưa mang đạm chất thời gian theo dòng lịch sử, phô bày và lưu giữ kỹ thuật chế tác đồng của các nghệ nhân xưa, chiếc đế gỗ Trắc quí cùng nghệ thuật chạm trổ điêu khắc gỗ càng tôn thêm vẽ trịnh trọng của tác phẩm, tác phẩm nghệ thuật này thật quý giá còn được giữ gìn nguyên vẹn đến ngày nay.

Bộ lư đồng trúc xưa rất quí hiếm, có tuổi đời xa xưa còn được giữ nguyên vẹn đến nay, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trong công việc chế tác đồng thành tác phẩm mang tính biểu tượng của văn hóa miền Nam xưa.

Bộ lư đồng trúc xưa rất quí hiếm, có tuổi đời xa xưa còn được giữ nguyên vẹn đến nay, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trong công việc chế tác đồng thành tác phẩm mang tính biểu tượng của văn hóa miền Nam xưa.

Bộ lư đồng xưa DTLUD01. Chất liệu: Đồng xưa.

Bộ lư đồng xưa DTLUD01. Chất liệu: Đồng xưa.

Bộ lư đồng xưa DTLUD01 - Bộ lư đồng trúc xưa rất quí hiếm, có tuổi đời xa xưa còn được giữ nguyên vẹn đến nay, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trong công việc chế tác đồng thành tá... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ lư trúc chất liệu đồng xa xưa mang đạm chất thời gian theo dòng lịch sử, phô bày và lưu giữ kỹ thuật chế tác đồng của các nghệ nhân xưa, chiếc đế gỗ Trắc quí cùng nghệ thuật chạm trổ điêu khắc gỗ càng tôn thêm vẽ trịnh trọng của tác phẩm, tác phẩm nghệ thuật này thật quý giá còn được giữ gìn nguyên vẹn đến ngày nay. Bộ lư trúc chất liệu đồng xa xưa mang đạm chất thời gian theo dòng lịch sử, phô bày và lưu giữ kỹ thuật chế tác đồng của các nghệ nhân xưa, chiếc đế gỗ Trắc quí cùng nghệ thuật chạm trổ điêu khắc gỗ càng tôn thêm vẽ trịnh trọng của tác phẩm, tác phẩm nghệ thuật này thật quý giá còn được giữ gìn nguyên vẹn đến ngày nay.
  • Bộ lư đồng trúc xưa rất quí hiếm, có tuổi đời xa xưa còn được giữ nguyên vẹn đến nay, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trong công việc chế tác đồng thành tác phẩm mang tính biểu tượng của văn hóa miền Nam xưa. Bộ lư đồng trúc xưa rất quí hiếm, có tuổi đời xa xưa còn được giữ nguyên vẹn đến nay, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trong công việc chế tác đồng thành tác phẩm mang tính biểu tượng của văn hóa miền Nam xưa.
  • Bộ lư đồng xưa DTLUD01. Chất liệu: Đồng xưa. Bộ lư đồng xưa DTLUD01. Chất liệu: Đồng xưa.
  • Bộ lư đồng xưa DTLUD01 - Bộ lư đồng trúc xưa rất quí hiếm, có tuổi đời xa xưa còn được giữ nguyên vẹn đến nay, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trong công việc chế tác đồng thành tá... - Hình 4