Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong cho căn hộ tại KDC Scenic Valley 1 thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

theo bản vẽ thiết kế

gỗ Gõ Nam Phi (toàn bộ)

còn hàng
(call)
DTCUG03
Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong cho căn hộ tại KDC Scenic Valley 1 thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong cho căn hộ tại KDC Scenic Valley 1 thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

Đóng lại
  • Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong cho căn hộ tại KDC Scenic Valley 1 thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM. Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong cho căn hộ tại KDC Scenic Valley 1 thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.