Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử.

45cm x 41cm, cao 51cm

gỗ Cẩm Lai

còn hàng
5.500.000 - 10%

4.950.000 ₫ / cái

DTDGX06
Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử.

Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử.

Đôn gỗ xưa DTDGX06. Kích thước: 45cm x 41cm, cao 51cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai.

Đôn gỗ xưa DTDGX06. Kích thước: 45cm x 41cm, cao 51cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai.

Đôn gỗ xưa DTDGX06 - Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử. 4... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGX06 - Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử. 4... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử. Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX06. Kích thước: 45cm x 41cm, cao 51cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai. Đôn gỗ xưa DTDGX06. Kích thước: 45cm x 41cm, cao 51cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX06 - Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử. 4... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGX06 - Chiếc đôn đục chạm chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời là một tác phẩm nghệ thuật quý giá lưu giữ lại theo dòng thời gian của lịch sử. 4... - Hình 4