Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm

gỗ Muồng

còn hàng

15.000 ₫ / viên

DTGAG05
Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 5
Gạch trang trí DTGAG05. Kích thước: 12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Gạch trang trí DTGAG05. Kích thước: 12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 6
Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 3
Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 7
Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 4
Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 8
Đóng lại
  • Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp. Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.
  • Gạch trang trí DTGAG05. Kích thước: 12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng. Gạch trang trí DTGAG05. Kích thước: 12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.
  • Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 3
  • Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 4
  • Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 5
  • Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 6
  • Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 7
  • Gạch trang trí DTGAG05 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình chữ nhật có đỉnh chóp với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng t... - Hình 8