Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay.

65cm x 50cm, cao 70cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

còn hàng
2.400.000 - 10%

2.160.000 ₫ / cái

DTGDS01
Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay.

Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay.

Ghế đọc sách DTGDS01 - Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay. 65cm x 50cm, cao 70... - Hình 5
Ghế đọc sách DTGDS01. Kích thước: 65cm x 50cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Ghế đọc sách DTGDS01. Kích thước: 65cm x 50cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Ghế đọc sách DTGDS01 - Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay. 65cm x 50cm, cao 70... - Hình 3
Ghế đọc sách DTGDS01 - Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay. 65cm x 50cm, cao 70... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay. Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay.
  • Ghế đọc sách DTGDS01. Kích thước: 65cm x 50cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Ghế đọc sách DTGDS01. Kích thước: 65cm x 50cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Ghế đọc sách DTGDS01 - Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay. 65cm x 50cm, cao 70... - Hình 3
  • Ghế đọc sách DTGDS01 - Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay. 65cm x 50cm, cao 70... - Hình 4
  • Ghế đọc sách DTGDS01 - Chiếc ghế đơn với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay. 65cm x 50cm, cao 70... - Hình 5