Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm.

mặt tròn 50cm, cao 102cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

còn hàng

13.500.000 ₫ / cái

DTGHX01
Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm.

Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm.

Ghế xưa DTGHX01 - Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX01. Kích thước: mặt tròn 50cm, cao 102cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX01. Kích thước: mặt tròn 50cm, cao 102cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX01 - Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX01 - Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm. Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm.
  • Ghế xưa DTGHX01. Kích thước: mặt tròn 50cm, cao 102cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Ghế xưa DTGHX01. Kích thước: mặt tròn 50cm, cao 102cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Ghế xưa DTGHX01 - Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX01 - Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX01 - Chiếc ghế xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật đương thời đọng lại trên tác phẩm... - Hình 5