Việt Nam

gỗ Giả Tỵ / gỗ Teak

(call)
DTMBG02
Gỗ Giả Tỵ DTMBG02. Kích thước: 180cm x 200cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Căm xe.

Gỗ Giả Tỵ DTMBG02. Kích thước: 180cm x 200cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Căm xe.

Gỗ Giả Tỵ DTMBG02 - Nguồn gốc Việt Nam Chủng loại gỗ Giả Tỵ / gỗ Teak - Hình 2
Đóng lại
  • Gỗ Giả Tỵ DTMBG02. Kích thước: 180cm x 200cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Căm xe. Gỗ Giả Tỵ DTMBG02. Kích thước: 180cm x 200cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Căm xe.
  • Gỗ Giả Tỵ DTMBG02 - Nguồn gốc Việt Nam Chủng loại gỗ Giả Tỵ / gỗ Teak - Hình 2