Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

chiều dài khu bếp 3m

gỗ Gõ Đỏ ( Lào ) kết hợp gỗ Trai ( Lào )

hết hàng
(call)
DTTUB02
Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

Tủ bếp DTTUB02. Kích thước: chiều dài khu bếp 3m. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (Lào) kết hợp gỗ Trai (Lào).

Tủ bếp DTTUB02. Kích thước: chiều dài khu bếp 3m. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (Lào) kết hợp gỗ Trai (Lào).

Tủ bếp DTTUB02 - Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM. chiều dài khu bếp 3m. gỗ Gõ Đỏ (Lào... - Hình 3
Tủ bếp DTTUB02 - Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM. chiều dài khu bếp 3m. gỗ Gõ Đỏ (Lào... - Hình 4
Đóng lại
  • Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM. Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.
  • Tủ bếp DTTUB02. Kích thước: chiều dài khu bếp 3m. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (Lào) kết hợp gỗ Trai (Lào). Tủ bếp DTTUB02. Kích thước: chiều dài khu bếp 3m. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (Lào) kết hợp gỗ Trai (Lào).
  • Tủ bếp DTTUB02 - Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM. chiều dài khu bếp 3m. gỗ Gõ Đỏ (Lào... - Hình 3
  • Tủ bếp DTTUB02 - Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Panorama thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM. chiều dài khu bếp 3m. gỗ Gõ Đỏ (Lào... - Hình 4