Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính.

82cm x 47cm, cao 88cm

gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTTUC06
Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính.

Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính.

Tủ Campot DTTUC06 - Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. 82cm x 47cm, cao 88... - Hình 5
Tủ Campot TTUC06. Kích thước: 82cm x 47cm, cao 88cm. Chất liệu: gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ).

Tủ Campot TTUC06. Kích thước: 82cm x 47cm, cao 88cm. Chất liệu: gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ).

Tủ Campot DTTUC06 - Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. 82cm x 47cm, cao 88... - Hình 6
Tủ Campot DTTUC06 - Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. 82cm x 47cm, cao 88... - Hình 3
Tủ Campot DTTUC06 - Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. 82cm x 47cm, cao 88... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính.
  • Tủ Campot TTUC06. Kích thước: 82cm x 47cm, cao 88cm. Chất liệu: gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ). Tủ Campot TTUC06. Kích thước: 82cm x 47cm, cao 88cm. Chất liệu: gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ).
  • Tủ Campot DTTUC06 - Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. 82cm x 47cm, cao 88... - Hình 3
  • Tủ Campot DTTUC06 - Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. 82cm x 47cm, cao 88... - Hình 4
  • Tủ Campot DTTUC06 - Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. 82cm x 47cm, cao 88... - Hình 5
  • Tủ Campot DTTUC06 - Chiếc tủ theo phong cách cổ điển Châu Âu được sử dụng kết hợp với bồn rửa mặt trong không gian phòng vệ sinh sang trọng và cổ kính. 82cm x 47cm, cao 88... - Hình 6