Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Urban Hill thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

chiều dài 3m, bàn đảo 1,8m.

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTTUB01
Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Urban Hill thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Urban Hill thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.

Tủ bếp DTTUB01. Kích thước: chiều dài 3m, bàn đảo 1,8m. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Tủ bếp DTTUB01. Kích thước: chiều dài 3m, bàn đảo 1,8m. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Đóng lại
  • Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Urban Hill thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM. Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại căn hộ KDC dự án Urban Hill thuộc Phú Mỹ Hưng Q.7 Tp.HCM.
  • Tủ bếp DTTUB01. Kích thước: chiều dài 3m, bàn đảo 1,8m. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Tủ bếp DTTUB01. Kích thước: chiều dài 3m, bàn đảo 1,8m. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).