Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình.

61cm x  41cm, cao 50cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

còn hàng
3.800.000 - 10%

3.420.000 ₫ / cái

DTDGM03
Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình.

Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình.

Đôn gỗ xưa DTDGM03. Kích thước: 61cm x 41cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGM03. Kích thước: 61cm x 41cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGM03 - Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình. 61c... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGM03 - Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình. 61c... - Hình 4
Đóng lại
  • Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình. Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình.
  • Đôn gỗ xưa DTDGM03. Kích thước: 61cm x 41cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Đôn gỗ xưa DTDGM03. Kích thước: 61cm x 41cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Đôn gỗ xưa DTDGM03 - Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình. 61c... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGM03 - Cặp đôn chân trụ tiện nhỏ nhắn chất liệu gỗ Chiêu Liêu có thể dùng như một chiếc bàn trà hoặc bàn cafe trong các không gian trong ngoài công trình. 61c... - Hình 4