Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM.

theo bản vẽ thiết kế

gỗ Gõ Nam Phi (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTCUG02
Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM.

Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM.

Cửa gỗ DTCUG02. Kích thước: theo bản vẽ thiết kế. Chất liệu: gỗ Gõ Nam Phi (toàn bộ).

Cửa gỗ DTCUG02. Kích thước: theo bản vẽ thiết kế. Chất liệu: gỗ Gõ Nam Phi (toàn bộ).

Cửa gỗ DTCUG02 - Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM. theo bản vẽ thiết kế. gỗ... - Hình 3
Cửa gỗ DTCUG02 - Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM. theo bản vẽ thiết kế. gỗ... - Hình 4
Đóng lại
  • Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM. Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM.
  • Cửa gỗ DTCUG02. Kích thước: theo bản vẽ thiết kế. Chất liệu: gỗ Gõ Nam Phi (toàn bộ). Cửa gỗ DTCUG02. Kích thước: theo bản vẽ thiết kế. Chất liệu: gỗ Gõ Nam Phi (toàn bộ).
  • Cửa gỗ DTCUG02 - Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM. theo bản vẽ thiết kế. gỗ... - Hình 3
  • Cửa gỗ DTCUG02 - Gia công và thi công lắp đặt theo yêu cầu từ chủ đầu tư hệ cửa đi bên trong và bên ngoài cho công trình nhà ở tại Q.5 Tp.HCM. theo bản vẽ thiết kế. gỗ... - Hình 4