Cặp đôn với chân trụ tiện chất liệu gỗ Gõ cùng công năng linh hoạt có thể trang trí độc lập hoặc dùng kết hợp vật trang trí khác để tôn lên vẽ đẹp sang trọng trong không gian nội thất.

55 cm x  45 cm, cao 95 cm

gỗ Gõ (toàn bộ)

còn hàng

6.800.000 ₫ / cái

DTDGM01
Chiếc đôn trang trí dạng tủ cũng là một tác phẩm thể hiện sự đa dạng trong sáng tạo và chế tác các vật dụng mà các nghệ nhân xa xưa đã cho ra đời với rất nhiều mục đích khác nhau.

Chiếc đôn trang trí dạng tủ cũng là một tác phẩm thể hiện sự đa dạng trong sáng tạo và chế tác các vật dụng mà các nghệ nhân xa xưa đã cho ra đời với rất nhiều mục đích khác nhau.

Cặp đôn với chân trụ tiện chất liệu gỗ Gõ cùng công năng linh hoạt có thể trang trí độc lập hoặc dùng kết hợp vật trang trí khác để tôn lên vẽ đẹp sang trọng trong không gian nội thất.

Cặp đôn với chân trụ tiện chất liệu gỗ Gõ cùng công năng linh hoạt có thể trang trí độc lập hoặc dùng kết hợp vật trang trí khác để tôn lên vẽ đẹp sang trọng trong không gian nội thất.

Đôn gỗ xưa DTDGM01. Kích thước: 55cm x 45cm, cao 95cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGM01. Kích thước: 55cm x 45cm, cao 95cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGM01 - Cặp đôn với chân trụ tiện chất liệu gỗ Gõ cùng công năng linh hoạt có thể trang trí độc lập hoặc dùng kết hợp vật trang trí khác để tôn lên vẽ đẹp sang ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đôn trang trí dạng tủ cũng là một tác phẩm thể hiện sự đa dạng trong sáng tạo và chế tác các vật dụng mà các nghệ nhân xa xưa đã cho ra đời với rất nhiều mục đích khác nhau. Chiếc đôn trang trí dạng tủ cũng là một tác phẩm thể hiện sự đa dạng trong sáng tạo và chế tác các vật dụng mà các nghệ nhân xa xưa đã cho ra đời với rất nhiều mục đích khác nhau.
  • Cặp đôn với chân trụ tiện chất liệu gỗ Gõ cùng công năng linh hoạt có thể trang trí độc lập hoặc dùng kết hợp vật trang trí khác để tôn lên vẽ đẹp sang trọng trong không gian nội thất. Cặp đôn với chân trụ tiện chất liệu gỗ Gõ cùng công năng linh hoạt có thể trang trí độc lập hoặc dùng kết hợp vật trang trí khác để tôn lên vẽ đẹp sang trọng trong không gian nội thất.
  • Đôn gỗ xưa DTDGM01. Kích thước: 55cm x 45cm, cao 95cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ). Đôn gỗ xưa DTDGM01. Kích thước: 55cm x 45cm, cao 95cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).
  • Đôn gỗ xưa DTDGM01 - Cặp đôn với chân trụ tiện chất liệu gỗ Gõ cùng công năng linh hoạt có thể trang trí độc lập hoặc dùng kết hợp vật trang trí khác để tôn lên vẽ đẹp sang ... - Hình 4