Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM.

chiều dài khu bếp 5,5m.

gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTTUB03
Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM.

Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM.

Tủ bếp DTTUB03. Kích thước: chiều dài khu bếp 5,5m. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ).

Tủ bếp DTTUB03. Kích thước: chiều dài khu bếp 5,5m. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ).

Tủ bếp DTTUB03 - Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM. chiều dài khu bếp 5,5m. gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ)... - Hình 3
Tủ bếp DTTUB03 - Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM. chiều dài khu bếp 5,5m. gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ)... - Hình 4
Đóng lại
  • Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM. Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM.
  • Tủ bếp DTTUB03. Kích thước: chiều dài khu bếp 5,5m. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ). Tủ bếp DTTUB03. Kích thước: chiều dài khu bếp 5,5m. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ).
  • Tủ bếp DTTUB03 - Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM. chiều dài khu bếp 5,5m. gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ)... - Hình 3
  • Tủ bếp DTTUB03 - Khu bếp gỗ được thiết kế, gia công và thi công lắp đặt tại công trình nhà ở Q.10 Tp.HCM. chiều dài khu bếp 5,5m. gỗ Gõ Đỏ Lào (toàn bộ)... - Hình 4