Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm trong các công trình mà Đồng Tâm được trao trọn niềm tin.

42cm x 42cm, cao 90cm

gỗ Muồng (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTGHG01
Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm trong các công trình mà Đồng Tâm được trao trọn niềm tin.

Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm trong các công trình mà Đồng Tâm được trao trọn niềm tin.

Ghế gỗ DTGHG01. Kích thước: 42cm x 42cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Ghế gỗ DTGHG01. Kích thước: 42cm x 42cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Ghế gỗ DTGHG01 - Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm tr... - Hình 3
Ghế gỗ DTGHG01 - Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm tr... - Hình 4
Đóng lại
  • Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm trong các công trình mà Đồng Tâm được trao trọn niềm tin. Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm trong các công trình mà Đồng Tâm được trao trọn niềm tin.
  • Ghế gỗ DTGHG01. Kích thước: 42cm x 42cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ). Ghế gỗ DTGHG01. Kích thước: 42cm x 42cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).
  • Ghế gỗ DTGHG01 - Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm tr... - Hình 3
  • Ghế gỗ DTGHG01 - Một mẫu ghế gỗ thật đơn giản với chủ đích tôn lên vẻ đẹp của gỗ tự nhiên, sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến từ thương hiệu nội thất gỗ Đồng Tâm tr... - Hình 4