Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết trong chất liệu tạo nên sản phẩm.

160cm x 65cm, cao 65cm

gỗ Muồng (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTGSF02
Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết trong chất liệu tạo nên sản phẩm.

Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết trong chất liệu tạo nên sản phẩm.

Ghế sofa DTGSF02 - Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết tron... - Hình 5
Ghế sofa DTGSF02. Kích thước: 160cm x 65cm, cao 65cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Ghế sofa DTGSF02. Kích thước: 160cm x 65cm, cao 65cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Ghế sofa DTGSF02 - Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết tron... - Hình 3
Ghế sofa DTGSF02 - Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết tron... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết trong chất liệu tạo nên sản phẩm. Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết trong chất liệu tạo nên sản phẩm.
  • Ghế sofa DTGSF02. Kích thước: 160cm x 65cm, cao 65cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ). Ghế sofa DTGSF02. Kích thước: 160cm x 65cm, cao 65cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).
  • Ghế sofa DTGSF02 - Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết tron... - Hình 3
  • Ghế sofa DTGSF02 - Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết tron... - Hình 4
  • Ghế sofa DTGSF02 - Chiếc ghế đơn dạng sofa cùng chức năng thư giản hoặc đọc sách là một sản phẩm hiện đại dùng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với vải bố tạo sự gắn kết tron... - Hình 5