Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm

gỗ Muồng

còn hàng

17.000 ₫ / viên

DTGAG04
Một loại gạch gỗ dạng hình thoi rất đặc biệt được sản xuất riêng và độc quyền phân phối trên thị trường với tính năng dùng trong ốp lát nội thất trên các vách tường, mảng tường. Với vẻ đẹp của vân gỗ tự nhiên, đây là loại hình ốp lát thể hiện sự sang trọng đẳng cấp dành trong các không gian công cộng như nhà hàng, khách sạn, phòng chờ.

Một loại gạch gỗ dạng hình thoi rất đặc biệt được sản xuất riêng và độc quyền phân phối trên thị trường với tính năng dùng trong ốp lát nội thất trên các vách tường, mảng tường. Với vẻ đẹp của vân gỗ tự nhiên, đây là loại hình ốp lát thể hiện sự sang trọng đẳng cấp dành trong các không gian công cộng như nhà hàng, khách sạn, phòng chờ.

Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 5
Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 6
Gạch trang trí DTGAG04. Kích thước: 12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Gạch trang trí DTGAG04. Kích thước: 12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 7
Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 4
Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 8
Đóng lại
  • Một loại gạch gỗ dạng hình thoi rất đặc biệt được sản xuất riêng và độc quyền phân phối trên thị trường với tính năng dùng trong ốp lát nội thất trên các vách tường, mảng tường. Với vẻ đẹp của vân gỗ tự nhiên, đây là loại hình ốp lát thể hiện sự sang trọng đẳng cấp dành trong các không gian công cộng như nhà hàng, khách sạn, phòng chờ. Một loại gạch gỗ dạng hình thoi rất đặc biệt được sản xuất riêng và độc quyền phân phối trên thị trường với tính năng dùng trong ốp lát nội thất trên các vách tường, mảng tường. Với vẻ đẹp của vân gỗ tự nhiên, đây là loại hình ốp lát thể hiện sự sang trọng đẳng cấp dành trong các không gian công cộng như nhà hàng, khách sạn, phòng chờ.
  • Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp. Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.
  • Gạch trang trí DTGAG04. Kích thước: 12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng. Gạch trang trí DTGAG04. Kích thước: 12 cm x 24 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.
  • Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 4
  • Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 5
  • Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 6
  • Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 7
  • Gạch trang trí DTGAG04 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình thoi với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vác... - Hình 8