Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng.

60cm x 35cm, cao 45cm

gỗ Muồng (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTTGI01
Chiếc tủ đầu giường ngủ phong cách rất đơn giản cùng họa tiết vân gỗ Muồng tự nhiên rất đẹp cũng là điểm nhấn sang trọng cho không gian nội thất ngủ riêng của bạn.

Chiếc tủ đầu giường ngủ phong cách rất đơn giản cùng họa tiết vân gỗ Muồng tự nhiên rất đẹp cũng là điểm nhấn sang trọng cho không gian nội thất ngủ riêng của bạn.

Tủ đầu giường DTTGI01 - Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng. 60cm x 35cm... - Hình 5
Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng.

Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng.

Tủ đầu giường DTTGI01. Kích thước: 60cm x 35cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Tủ đầu giường DTTGI01. Kích thước: 60cm x 35cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Tủ đầu giường DTTGI01 - Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng. 60cm x 35cm... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ đầu giường ngủ phong cách rất đơn giản cùng họa tiết vân gỗ Muồng tự nhiên rất đẹp cũng là điểm nhấn sang trọng cho không gian nội thất ngủ riêng của bạn. Chiếc tủ đầu giường ngủ phong cách rất đơn giản cùng họa tiết vân gỗ Muồng tự nhiên rất đẹp cũng là điểm nhấn sang trọng cho không gian nội thất ngủ riêng của bạn.
  • Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng. Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng.
  • Tủ đầu giường DTTGI01. Kích thước: 60cm x 35cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ). Tủ đầu giường DTTGI01. Kích thước: 60cm x 35cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).
  • Tủ đầu giường DTTGI01 - Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng. 60cm x 35cm... - Hình 4
  • Tủ đầu giường DTTGI01 - Chiếc tủ đầu giường phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng. 60cm x 35cm... - Hình 5