Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng  phô bày vẻ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên và bản chất rất mộc mạc của chính nó.

240cm x 240cm, cao 20cm

Walnut ( gỗ óc chó ) Bắc Mỹ

hết hàng
(call)
DTGIN04
Chiếc giường với kiểu dáng thật đơn giản mộc mạc cũng là một lựa chọn thiết kế cho các không gian hiện đại dành cho những bạn thích phong cách nội thất hiện đại nhưng vẫn yêu thích gỗ tự nhiên.

Chiếc giường với kiểu dáng thật đơn giản mộc mạc cũng là một lựa chọn thiết kế cho các không gian hiện đại dành cho những bạn thích phong cách nội thất hiện đại nhưng vẫn yêu thích gỗ tự nhiên.

Giường ngủ DTGIN04 - Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu g... - Hình 5
Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên và bản chất rất mộc mạc của chính nó.

Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên và bản chất rất mộc mạc của chính nó.

Giường ngủ DTGIN04 - Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu g... - Hình 6
Giường ngủ DTGIN04. Kích thước: 240cm x 240cm, cao 20cm. Chất liệu: Walnut (gỗ óc chó) Bắc Mỹ.

Giường ngủ DTGIN04. Kích thước: 240cm x 240cm, cao 20cm. Chất liệu: Walnut (gỗ óc chó) Bắc Mỹ.

Giường ngủ DTGIN04 - Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu g... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc giường với kiểu dáng thật đơn giản mộc mạc cũng là một lựa chọn thiết kế cho các không gian hiện đại dành cho những bạn thích phong cách nội thất hiện đại nhưng vẫn yêu thích gỗ tự nhiên. Chiếc giường với kiểu dáng thật đơn giản mộc mạc cũng là một lựa chọn thiết kế cho các không gian hiện đại dành cho những bạn thích phong cách nội thất hiện đại nhưng vẫn yêu thích gỗ tự nhiên.
  • Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên và bản chất rất mộc mạc của chính nó. Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên và bản chất rất mộc mạc của chính nó.
  • Giường ngủ DTGIN04. Kích thước: 240cm x 240cm, cao 20cm. Chất liệu: Walnut (gỗ óc chó) Bắc Mỹ. Giường ngủ DTGIN04. Kích thước: 240cm x 240cm, cao 20cm. Chất liệu: Walnut (gỗ óc chó) Bắc Mỹ.
  • Giường ngủ DTGIN04 - Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu g... - Hình 4
  • Giường ngủ DTGIN04 - Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu g... - Hình 5
  • Giường ngủ DTGIN04 - Chiếc giường dựa trên ý tưởng rất được phổ biến với phong cách tối giản nhưng vẫn rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đồng thời cũng phô bày vẻ đẹp chất liệu g... - Hình 6