Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng.

60cm x 35cm, cao 45cm

gỗ Óc Chó (toàn bộ)

còn hàng
1.800.000 - 10%

1.620.000 ₫ / cái

DTTGI04
Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng.

Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng.

Tủ đầu giường DTTGI04 - Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riê... - Hình 5
Tủ đầu giường DTTGI04. Kích thước: 60cm x 35cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Óc Chó (toàn bộ).

Tủ đầu giường DTTGI04. Kích thước: 60cm x 35cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Óc Chó (toàn bộ).

Tủ đầu giường DTTGI04 - Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riê... - Hình 3
Tủ đầu giường DTTGI04 - Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riê... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng. Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riêng.
  • Tủ đầu giường DTTGI04. Kích thước: 60cm x 35cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Óc Chó (toàn bộ). Tủ đầu giường DTTGI04. Kích thước: 60cm x 35cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Óc Chó (toàn bộ).
  • Tủ đầu giường DTTGI04 - Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riê... - Hình 3
  • Tủ đầu giường DTTGI04 - Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riê... - Hình 4
  • Tủ đầu giường DTTGI04 - Chiếc tủ đầu giường với hai hộc kéo phong cách đơn giản hiện đại cùng chất liệu gỗ tự nhiên như một tác phẩm đầy tính nghệ thuật mang phong cách rất riê... - Hình 5