Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy nhất.

180cm x  200cm, cao 40cm

gỗ Óc chó & gỗ Muồng vàng

còn hàng
18.000.000 - 10%

16.200.000 ₫ / cái

DTGIN03
Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy nhất.

Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy nhất.

Giường ngủ DTGIN03. Kích thước: 180cm x 200cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Óc chó & gỗ Muồng vàng.

Giường ngủ DTGIN03. Kích thước: 180cm x 200cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Óc chó & gỗ Muồng vàng.

Giường ngủ DTGIN03 - Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy ... - Hình 3
Giường ngủ DTGIN03 - Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy ... - Hình 4
Đóng lại
  • Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy nhất. Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy nhất.
  • Giường ngủ DTGIN03. Kích thước: 180cm x 200cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Óc chó & gỗ Muồng vàng. Giường ngủ DTGIN03. Kích thước: 180cm x 200cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Óc chó & gỗ Muồng vàng.
  • Giường ngủ DTGIN03 - Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy ... - Hình 3
  • Giường ngủ DTGIN03 - Một chiếc giường với phong cách thiết kế phối ngẫu hứng giữ hai dòng sản phẩm cũng như hai chất liệu gỗ khác nhau để tạo nên một sản phẩm lạ mắt và duy ... - Hình 4