Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa.

55cm x 35cm, cao 75cm

gỗ Giả Tỵ, gỗ Óc Chó, kiếng xưa

còn hàng

2.400.000 ₫ / cái

DTTGX02
Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa.

Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa.

Tủ đầu giường xưa DTTGX02 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng bi... - Hình 5
Tủ đầu giường xưa DTTGX02. Kích thước: 55cm x 35cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ, gỗ Óc Chó, kiếng xưa.

Tủ đầu giường xưa DTTGX02. Kích thước: 55cm x 35cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ, gỗ Óc Chó, kiếng xưa.

Tủ đầu giường xưa DTTGX02 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng bi... - Hình 6
Tủ đầu giường xưa DTTGX02 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng bi... - Hình 3
Tủ đầu giường xưa DTTGX02 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng bi... - Hình 4
Đóng lại
  • Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa. Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa.
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX02. Kích thước: 55cm x 35cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ, gỗ Óc Chó, kiếng xưa. Tủ đầu giường xưa DTTGX02. Kích thước: 55cm x 35cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ, gỗ Óc Chó, kiếng xưa.
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX02 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng bi... - Hình 3
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX02 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng bi... - Hình 4
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX02 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng bi... - Hình 5
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX02 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa nhưng có sự kết hợp các chủng loại gỗ có màu sắc khác nhau, chiếc tủ là một tác phẩm riêng bi... - Hình 6