Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao.

110cm x 55cm, cao 128cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

còn hàng

28.000.000 ₫ / cái

DTTTT01
Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao.

Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao.

Tủ trang trí DTTTT01 - Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao. 110cm x 5... - Hình 5
Chiếc tủ với kiểu dáng xưa được tái hiện với chất liệu gỗ Cẩm gợi nhớ kí ức một văn hóa một thời trong dòng lịch sử.

Chiếc tủ với kiểu dáng xưa được tái hiện với chất liệu gỗ Cẩm gợi nhớ kí ức một văn hóa một thời trong dòng lịch sử.

Tủ trang trí DTTTT01. Kích thước: 110cm x 55cm, cao 128cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Tủ trang trí DTTTT01. Kích thước: 110cm x 55cm, cao 128cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Tủ trang trí DTTTT01 - Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao. 110cm x 5... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao. Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao.
  • Chiếc tủ với kiểu dáng xưa được tái hiện với chất liệu gỗ Cẩm gợi nhớ kí ức một văn hóa một thời trong dòng lịch sử. Chiếc tủ với kiểu dáng xưa được tái hiện với chất liệu gỗ Cẩm gợi nhớ kí ức một văn hóa một thời trong dòng lịch sử.
  • Tủ trang trí DTTTT01. Kích thước: 110cm x 55cm, cao 128cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Tủ trang trí DTTTT01. Kích thước: 110cm x 55cm, cao 128cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Tủ trang trí DTTTT01 - Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao. 110cm x 5... - Hình 4
  • Tủ trang trí DTTTT01 - Chiếc tủ gỗ Cẩm mang đường nét xa xưa phù hợp trang trí không gian nhằm hoài niệm cùng với công năng sử dụng rất thuận tiện và linh hoạt cao. 110cm x 5... - Hình 5