Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao.

152cm x 52cm, cao 106cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTTUC02
Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao.

Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao.

Tủ Campot DTTUC02 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 5
Tủ Campot DTTUC02. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Tủ Campot DTTUC02. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Tủ Campot DTTUC02 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 6
Tủ Campot DTTUC02 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 3
Tủ Campot DTTUC02 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao. Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao.
  • Tủ Campot DTTUC02. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Tủ Campot DTTUC02. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Tủ Campot DTTUC02 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 3
  • Tủ Campot DTTUC02 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 4
  • Tủ Campot DTTUC02 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 5
  • Tủ Campot DTTUC02 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 6