Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn lưu lại đến ngày nay.

128cm x 45cm, cao 270cm

gỗ Gõ Mật (toàn bộ)

còn hàng

68.000.000 ₫ / cái

DTTUA03
Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn lưu lại đến ngày nay.

Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn lưu lại đến ngày nay.

Tủ quần áo xưa DTTUA03 - Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn... - Hình 5
Tủ quần áo xưa DTTUA03. Kích thước: 128cm x 45cm, cao 270cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật (toàn bộ).

Tủ quần áo xưa DTTUA03. Kích thước: 128cm x 45cm, cao 270cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật (toàn bộ).

Tủ quần áo xưa DTTUA03 - Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn... - Hình 6
Tủ quần áo xưa DTTUA03 - Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn... - Hình 3
Tủ quần áo xưa DTTUA03 - Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn... - Hình 4
Đóng lại
  • Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn lưu lại đến ngày nay. Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn lưu lại đến ngày nay.
  • Tủ quần áo xưa DTTUA03. Kích thước: 128cm x 45cm, cao 270cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật (toàn bộ). Tủ quần áo xưa DTTUA03. Kích thước: 128cm x 45cm, cao 270cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật (toàn bộ).
  • Tủ quần áo xưa DTTUA03 - Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn... - Hình 3
  • Tủ quần áo xưa DTTUA03 - Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn... - Hình 4
  • Tủ quần áo xưa DTTUA03 - Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn... - Hình 5
  • Tủ quần áo xưa DTTUA03 - Một chiếc tủ áo xa xưa kiểu dáng Louis tinh tế trong từng chi tiết chạm khắc, họa tiết hoa hồng đặc trưng làm nổi bậc tính nghệ thuật trong tác phẩm còn... - Hình 6