Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nhằm giới thiệu rộng rãi đến khách hàng.

128cm x 48cm, cao 208cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

còn hàng

38.000.000 ₫ / cái

DTTUA01
Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nhằm giới thiệu rộng rãi đến khách hàng.

Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nhằm giới thiệu rộng rãi đến khách hàng.

Tủ quần áo xưa DTTUA01 - Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nh... - Hình 5
Tủ quần áo xưa DTTUA01. Kích thước: 128cm x 48cm, cao 208cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Tủ quần áo xưa DTTUA01. Kích thước: 128cm x 48cm, cao 208cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Tủ quần áo xưa DTTUA01 - Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nh... - Hình 6
Tủ quần áo xưa DTTUA01 - Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nh... - Hình 3
Tủ quần áo xưa DTTUA01 - Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nh... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nhằm giới thiệu rộng rãi đến khách hàng. Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nhằm giới thiệu rộng rãi đến khách hàng.
  • Tủ quần áo xưa DTTUA01. Kích thước: 128cm x 48cm, cao 208cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Tủ quần áo xưa DTTUA01. Kích thước: 128cm x 48cm, cao 208cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Tủ quần áo xưa DTTUA01 - Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nh... - Hình 3
  • Tủ quần áo xưa DTTUA01 - Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nh... - Hình 4
  • Tủ quần áo xưa DTTUA01 - Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nh... - Hình 5
  • Tủ quần áo xưa DTTUA01 - Chiếc tủ áo mang phong cách xưa và nay pha trộn, cùng thiết kế riêng biệt với chiều sâu nhỏ rất tiện lợi trong các không gian phòng nhỏ hẹp, chủ đích nh... - Hình 6