2023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế

Mô tả            : thực hiện mẫu thiết kế mới.
Kích thước   : ?cm x ?cm, cao ?cm.
Chất liệu       : gỗ Trắc.
Đơn giá         : Call.
Tình trạng     : đã hoàn thành.
Số lượng       : 1 cái.

Thực hiện mẫu thiết kế mới. Chất liệu: gỗ Trắc. Đơn giá: Call. Tình trạng: đã hoàn thành. Số lượng: 1 cáiThực hiện mẫu thiết kế mới. Chất liệu: gỗ Trắc. Đơn giá: Call. Tình trạng: đã hoàn thành. Số lượng: 1 cái

2023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 22023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 2

2023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 32023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 3

2023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 42023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 4

2023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 52023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 5

2023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 62023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Trắc theo thiết kế - Hình 6

Nguồn: groupdongtam.com

Bài viết liên quan

2023.03 Sản xuất tủ gỗ Giả Tỵ

2023.03 Sản xuất tủ gỗ Giả Tỵ

Mô tả: thực hiện mẫu thiết kế mới. Kích thước: 55cm x 35cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ, gỗ Cẩm Lai. Đơn giá: Call. Tình trạng: đã hoàn thành. Số lượ...
2023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu

2023.03 Sản xuất tủ trang trí gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu

Mô tả: thực hiện mẫu thiết kế mới. Kích thước: 145cm x 54cm, cao 155cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu Hương. Đơn giá: Call. Tình trạng: đã hoàn thành. S...
2023.03 Sản xuất tủ đầu giường gỗ Cẩm Lai

2023.03 Sản xuất tủ đầu giường gỗ Cẩm Lai

Mô tả: thực hiện mẫu thiết kế mới. Kích thước: 45cm x 34cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & kiếng màu. Đơn giá: Call. Tình trạng: đã hoàn thành. Số lư...

Bài viết cùng chủ đề

Dự án Đồng Tâm

2016.04 Nhà phố AC Q.6

2016.04 Nhà phố AC Q.6

Hậu Giang - Q.6 Thiết kế & thi công Diện tích: 236 m2 .
2024.06 Nhà TP Q.5

2024.06 Nhà TP Q.5

Trần Phú - Q.5 Thiết kế & thi công hoàn thiện Diện tích: 286 m2.
2017.06 Nhà HV Q.5

2017.06 Nhà HV Q.5

Hùng Vương - Q.5 Thi công & hoàn thiện nội thất Diện tích: 292,6 m2 .
2018.12 Nhà hàng Khang Dimsum Q.10

2018.12 Nhà hàng Khang Dimsum Q.10

Nguyễn Tri Phương - Q.10 Thiết kế & thi công hoàn thiện Diện tích: 730 m2 .

Sản phẩm gỗ tự nhiên