Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo.

190cm x 48cm, cao 230cm

gỗ Hương kết hợp gỗ Nu

còn hàng

38.000.000 ₫ / cái

DTTTV01
Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo.

Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo.

Tủ kệ tivi DTTTV01 - Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo. ... - Hình 5
Tủ kệ tivi DTTTV01. Kích thước: 190cm x 48cm, cao 230cm. Chất liệu: gỗ Hương kết hợp gỗ Nu.

Tủ kệ tivi DTTTV01. Kích thước: 190cm x 48cm, cao 230cm. Chất liệu: gỗ Hương kết hợp gỗ Nu.

Tủ kệ tivi DTTTV01 - Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo. ... - Hình 6
Chiếc tủ được thiết kế riêng biệt cho gia chủ với chất liệu gỗ Hương tuyệt đẹp được chấm phá thêm phần gỗ Nu tạo điểm nhấn hình thành một tác phẩm nghệ thuật duy nhất.

Chiếc tủ được thiết kế riêng biệt cho gia chủ với chất liệu gỗ Hương tuyệt đẹp được chấm phá thêm phần gỗ Nu tạo điểm nhấn hình thành một tác phẩm nghệ thuật duy nhất.

Tủ kệ tivi DTTTV01 - Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo. ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo. Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo.
  • Tủ kệ tivi DTTTV01. Kích thước: 190cm x 48cm, cao 230cm. Chất liệu: gỗ Hương kết hợp gỗ Nu. Tủ kệ tivi DTTTV01. Kích thước: 190cm x 48cm, cao 230cm. Chất liệu: gỗ Hương kết hợp gỗ Nu.
  • Chiếc tủ được thiết kế riêng biệt cho gia chủ với chất liệu gỗ Hương tuyệt đẹp được chấm phá thêm phần gỗ Nu tạo điểm nhấn hình thành một tác phẩm nghệ thuật duy nhất. Chiếc tủ được thiết kế riêng biệt cho gia chủ với chất liệu gỗ Hương tuyệt đẹp được chấm phá thêm phần gỗ Nu tạo điểm nhấn hình thành một tác phẩm nghệ thuật duy nhất.
  • Tủ kệ tivi DTTTV01 - Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo. ... - Hình 4
  • Tủ kệ tivi DTTTV01 - Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo. ... - Hình 5
  • Tủ kệ tivi DTTTV01 - Chiếc tủ gỗ trưng bày được thiết kế như tác phẩm riêng với công năng sử dụng đa dạng kết hợp chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật đầy tính sáng tạo. ... - Hình 6