Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa lá thì lại là một tuyệt tác rất đặc biệt và quí hiếm mà còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay.

102 cm x 218 cm, cao 81 cm.

gỗ Gõ Đỏ kết hợp với gỗ Cẩm Lai.

hết hàng
(call)
DTBAX02
Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa lá thì lại là một tuyệt tác rất đặc biệt và quí hiếm mà còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay.

Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa lá thì lại là một tuyệt tác rất đặc biệt và quí hiếm mà còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay.

Bàn chữ C xưa DTBAX02. Kích thước: 102cm x 218cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ kết hợp với gỗ Cẩm Lai.

Bàn chữ C xưa DTBAX02. Kích thước: 102cm x 218cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ kết hợp với gỗ Cẩm Lai.

Bàn chữ C xưa DTBAX02 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa... - Hình 3
Bàn chữ C xưa DTBAX02 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa lá thì lại là một tuyệt tác rất đặc biệt và quí hiếm mà còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay. Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa lá thì lại là một tuyệt tác rất đặc biệt và quí hiếm mà còn được lưu giữ trọn vẹn đếm ngày nay.
  • Bàn chữ C xưa DTBAX02. Kích thước: 102cm x 218cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ kết hợp với gỗ Cẩm Lai. Bàn chữ C xưa DTBAX02. Kích thước: 102cm x 218cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ kết hợp với gỗ Cẩm Lai.
  • Bàn chữ C xưa DTBAX02 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa... - Hình 3
  • Bàn chữ C xưa DTBAX02 - Chiếc bàn cổ xưa với tên gọi dân gian là bàn chữ C, đây là một loại bàn phổ biến thời bấy giờ nhưng với chiếc bàn được đục chạm hoa văn quả nho cùng hoa... - Hình 4