Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm mỹ cao nhưng vẫn giữ được sự sang trọng.

176cm x 81cm, cao 75cm

gỗ Cẩm Lai & gỗ Gỏ

hết hàng
(call)
DTBAA01
Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm mỹ cao nhưng vẫn giữ được sự sang trọng.

Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm mỹ cao nhưng vẫn giữ được sự sang trọng.

Bộ bàn ăn DTBAA01 - Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm ... - Hình 5
Bộ bàn ăn DTBAA01. Kích thước: 176cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Gỏ.

Bộ bàn ăn DTBAA01. Kích thước: 176cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Gỏ.

Bộ bàn ăn DTBAA01 - Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm ... - Hình 6
Bộ bàn ăn DTBAA01 - Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm ... - Hình 3
Bộ bàn ăn DTBAA01 - Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm mỹ cao nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm mỹ cao nhưng vẫn giữ được sự sang trọng.
  • Bộ bàn ăn DTBAA01. Kích thước: 176cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Gỏ. Bộ bàn ăn DTBAA01. Kích thước: 176cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Gỏ.
  • Bộ bàn ăn DTBAA01 - Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm ... - Hình 3
  • Bộ bàn ăn DTBAA01 - Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm ... - Hình 4
  • Bộ bàn ăn DTBAA01 - Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm ... - Hình 5
  • Bộ bàn ăn DTBAA01 - Chiếc bàn với thiết kế rất ngẫu hứng trong việc phối hợp các chất liệu gỗ có màu sắc tương phản nhằm tạo ra những tác phẩm mới mang tính trang trí thẩm ... - Hình 6