Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm.

158 cm x 46 cm, cao 95 cm.

gỗ Cẩm Lai & Gỏ Đỏ.

hết hàng
(call)
DTTUP01
Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm.

Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm.

Tủ Buffet xưa DTTUP01 - Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. 158 cm ... - Hình 5
Tủ Buffet xưa DTTUP01. Kích thước: 158cm x 46cm, cao 95cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & Gỏ Đỏ.

Tủ Buffet xưa DTTUP01. Kích thước: 158cm x 46cm, cao 95cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & Gỏ Đỏ.

Tủ Buffet xưa DTTUP01 - Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. 158 cm ... - Hình 6
Tủ Buffet xưa DTTUP01 - Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. 158 cm ... - Hình 3
Tủ Buffet xưa DTTUP01 - Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. 158 cm ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm.
  • Tủ Buffet xưa DTTUP01. Kích thước: 158cm x 46cm, cao 95cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & Gỏ Đỏ. Tủ Buffet xưa DTTUP01. Kích thước: 158cm x 46cm, cao 95cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & Gỏ Đỏ.
  • Tủ Buffet xưa DTTUP01 - Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. 158 cm ... - Hình 3
  • Tủ Buffet xưa DTTUP01 - Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. 158 cm ... - Hình 4
  • Tủ Buffet xưa DTTUP01 - Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. 158 cm ... - Hình 5
  • Tủ Buffet xưa DTTUP01 - Chiếc tủ Buffet chất Sài Gòn xưa đã rất quen thuộc với thế hệ 8X mà thời gian cũng không thể làm phai mờ đi hình ảnh về kí ức xa xưa hoài niệm. 158 cm ... - Hình 6