Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ.

Thường tủ Campot sẽ được thiết kế với những hộc kéo có chiều cao bằng nhau, chỉ khác nhau về chiều dài. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những chiếc tủ Campot dị biệt, đó là ngoài những hộc kéo đồng nhất, nó còn có 2 hộc tủ lớn ở 2 bên có diện tích 1/3 so với diện tích mặt tiền. Chiếc Campot Đồng Tâm đang bán là 1 trong những chiếc tủ “dị biệt” như thế.

Chiếc tủ campot làm từ gỗ tự nhiên Cẩm Lai và gỗ Gõ, với kích thước lớn : chiều dài 120cm, rộng 55cm và cao 90cm, hoàn toàn được coi là một món đồ nội thất sang trọng, bền bỉ thách thức với thời gian.

120cm x 55cm, cao 90cm

gỗ Cẩm Lai và gỗ Gõ

còn hàng

22.000.000 ₫ / cái

DTTUC05
Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ.

Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ.

Tủ Campot DTTUC05 - Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ. ... - Hình 5
Thường tủ Campot sẽ được thiết kế với những hộc kéo có chiều cao bằng nhau, chỉ khác nhau về chiều dài. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những chiếc tủ Campot dị biệt, đó là ngoài những hộc kéo đồng nhất, nó còn có 2 hộc tủ lớn ở 2 bên có diện tích 1/3 so với diện tích mặt tiền. Chiếc Campot Đồng Tâm đang bán là 1 trong những chiếc tủ “dị biệt” như thế.

Thường tủ Campot sẽ được thiết kế với những hộc kéo có chiều cao bằng nhau, chỉ khác nhau về chiều dài. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những chiếc tủ Campot dị biệt, đó là ngoài những hộc kéo đồng nhất, nó còn có 2 hộc tủ lớn ở 2 bên có diện tích 1/3 so với diện tích mặt tiền. Chiếc Campot Đồng Tâm đang bán là 1 trong những chiếc tủ “dị biệt” như thế.

Tủ Campot DTTUC05 - Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ. ... - Hình 6
Chiếc tủ campot làm từ gỗ tự nhiên Cẩm Lai và gỗ Gõ, với kích thước lớn: chiều dài 120cm, rộng 55cm và cao 90cm, hoàn toàn được coi là một món đồ nội thất sang trọng, bền bỉ thách thức với thời gian.

Chiếc tủ campot làm từ gỗ tự nhiên Cẩm Lai và gỗ Gõ, với kích thước lớn: chiều dài 120cm, rộng 55cm và cao 90cm, hoàn toàn được coi là một món đồ nội thất sang trọng, bền bỉ thách thức với thời gian.

Tủ Campot DTTUC05. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai và gỗ Gõ.

Tủ Campot DTTUC05. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai và gỗ Gõ.

Đóng lại
  • Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ. Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ.
  • Thường tủ Campot sẽ được thiết kế với những hộc kéo có chiều cao bằng nhau, chỉ khác nhau về chiều dài. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những chiếc tủ Campot dị biệt, đó là ngoài những hộc kéo đồng nhất, nó còn có 2 hộc tủ lớn ở 2 bên có diện tích 1/3 so với diện tích mặt tiền. Chiếc Campot Đồng Tâm đang bán là 1 trong những chiếc tủ “dị biệt” như thế. Thường tủ Campot sẽ được thiết kế với những hộc kéo có chiều cao bằng nhau, chỉ khác nhau về chiều dài. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những chiếc tủ Campot dị biệt, đó là ngoài những hộc kéo đồng nhất, nó còn có 2 hộc tủ lớn ở 2 bên có diện tích 1/3 so với diện tích mặt tiền. Chiếc Campot Đồng Tâm đang bán là 1 trong những chiếc tủ “dị biệt” như thế.
  • Chiếc tủ campot làm từ gỗ tự nhiên Cẩm Lai và gỗ Gõ, với kích thước lớn: chiều dài 120cm, rộng 55cm và cao 90cm, hoàn toàn được coi là một món đồ nội thất sang trọng, bền bỉ thách thức với thời gian. Chiếc tủ campot làm từ gỗ tự nhiên Cẩm Lai và gỗ Gõ, với kích thước lớn: chiều dài 120cm, rộng 55cm và cao 90cm, hoàn toàn được coi là một món đồ nội thất sang trọng, bền bỉ thách thức với thời gian.
  • Tủ Campot DTTUC05. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai và gỗ Gõ. Tủ Campot DTTUC05. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai và gỗ Gõ.
  • Tủ Campot DTTUC05 - Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ. ... - Hình 5
  • Tủ Campot DTTUC05 - Chiếc tủ Campot được thiết kế 1 ngăn kéo, 1 hộc tủ lớn ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ. ... - Hình 6