Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

12 cm x 12 cm, dày 2,2 cm

gỗ Muồng

còn hàng

15.000 ₫ / viên

DTGAG03
Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.

Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 5
Gạch trang trí DTGAG03. Kích thước: 12 cm x 12 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Gạch trang trí DTGAG03. Kích thước: 12 cm x 12 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 6
Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 3
Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 7
Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 4
Đóng lại
  • Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp. Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường hoặc các vách, là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp.
  • Gạch trang trí DTGAG03. Kích thước: 12 cm x 12 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng. Gạch trang trí DTGAG03. Kích thước: 12 cm x 12 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.
  • Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 3
  • Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 4
  • Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 5
  • Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 6
  • Gạch trang trí DTGAG03 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình vuông có đỉnh chóp đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng ... - Hình 7