Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường,  các vách hoặc lát nền là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp hơn.

cạnh 12 cm, dày 2,2 cm

gỗ Muồng

còn hàng

11.000 ₫ / viên

DTGAG06
Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các vách hoặc lát nền là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp hơn.

Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các vách hoặc lát nền là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp hơn.

Gạch trang trí DTGAG06 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các... - Hình 5
Gạch trang trí DTGAG06. Kích thước: cạnh 12 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Gạch trang trí DTGAG06. Kích thước: cạnh 12 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Gạch trang trí DTGAG06 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các... - Hình 3
Gạch trang trí DTGAG06 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các... - Hình 4
Đóng lại
  • Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các vách hoặc lát nền là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp hơn. Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các vách hoặc lát nền là điểm nhấn ấn tượng trong các không gian sang trọng đẳng cấp hơn.
  • Gạch trang trí DTGAG06. Kích thước: cạnh 12 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng. Gạch trang trí DTGAG06. Kích thước: cạnh 12 cm, dày 2,2 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.
  • Gạch trang trí DTGAG06 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các... - Hình 3
  • Gạch trang trí DTGAG06 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các... - Hình 4
  • Gạch trang trí DTGAG06 - Hình thức như dạng viên gạch ốp lát hình lục giác đều với tính năng trang trí tạo ra nét thẩm mỹ cao trong nghệ thuật trang trí trên các mảng tường, các... - Hình 5