Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản phẩm đương thời trên chất liệu gỗ quí để tạo nên tuyệt tác.

56cm x 80cm, cao 80cm

gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu

còn hàng

33.000.000 ₫ / cái

DTGHX04
Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản phẩm đương thời trên chất liệu gỗ quí để tạo nên tuyệt tác.

Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản phẩm đương thời trên chất liệu gỗ quí để tạo nên tuyệt tác.

Ghế xưa DTGHX04 - Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản ... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX04. Kích thước: 56cm x 80cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.

Ghế xưa DTGHX04. Kích thước: 56cm x 80cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.

Ghế xưa DTGHX04 - Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản ... - Hình 6
Ghế xưa DTGHX04 - Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản ... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX04 - Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản phẩm đương thời trên chất liệu gỗ quí để tạo nên tuyệt tác. Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản phẩm đương thời trên chất liệu gỗ quí để tạo nên tuyệt tác.
  • Ghế xưa DTGHX04. Kích thước: 56cm x 80cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu. Ghế xưa DTGHX04. Kích thước: 56cm x 80cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.
  • Ghế xưa DTGHX04 - Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản ... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX04 - Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản ... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX04 - Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản ... - Hình 5
  • Ghế xưa DTGHX04 - Chiếc ghế xa xưa theo dòng thời gian lịch sử một thời mãi lưu lại những giai thoại lịch sử, nét văn hóa cùng nền kỹ thuật chế tác tinh tế trong mỗi sản ... - Hình 6