Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế cũng phần nào thể hiện phong cách gia chủ sở hữu nó.

55cm x 68cm, cao 72cm

gỗ Cẩm Lai kết hợp với gỗ Nu

hết hàng
(call)
DTGHX13
Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế cũng phần nào thể hiện phong cách gia chủ sở hữu nó.

Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế cũng phần nào thể hiện phong cách gia chủ sở hữu nó.

Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 9
Ghế xưa DTGHX13. Kích thước: 55cm x 68cm, cao 72cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp với gỗ Nu.

Ghế xưa DTGHX13. Kích thước: 55cm x 68cm, cao 72cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp với gỗ Nu.

Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 6
Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 7
Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 4
Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 8
Đóng lại
  • Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế cũng phần nào thể hiện phong cách gia chủ sở hữu nó. Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế cũng phần nào thể hiện phong cách gia chủ sở hữu nó.
  • Ghế xưa DTGHX13. Kích thước: 55cm x 68cm, cao 72cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp với gỗ Nu. Ghế xưa DTGHX13. Kích thước: 55cm x 68cm, cao 72cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp với gỗ Nu.
  • Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 5
  • Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 6
  • Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 7
  • Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 8
  • Ghế xưa DTGHX13 - Cặp ghế xưa tuyệt đẹp với sự tinh tế từng chi tiết và sự kết hợp giữa chất liệu tạo ra hình dáng chiếc ghế thật sang trọng và rất riêng biệt, chiếc ghế ... - Hình 9