Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu.

61cm x 41cm, cao 48cm

gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu

hết hàng
(call)
DTCFX03
Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu.

Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu.

Bàn cafe xưa DTCFX03. Kích thước: 61cm x 41cm, cao 48cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.

Bàn cafe xưa DTCFX03. Kích thước: 61cm x 41cm, cao 48cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.

Bàn cafe xưa DTCFX03 - Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu. ... - Hình 3
Bàn cafe xưa DTCFX03 - Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu. ... - Hình 4
Đóng lại
  • Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu. Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu.
  • Bàn cafe xưa DTCFX03. Kích thước: 61cm x 41cm, cao 48cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu. Bàn cafe xưa DTCFX03. Kích thước: 61cm x 41cm, cao 48cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.
  • Bàn cafe xưa DTCFX03 - Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu. ... - Hình 3
  • Bàn cafe xưa DTCFX03 - Với sự ngẫu hứng từ những loại chất liệu tồn đọng chiếc bàn là một sản phẩm được kết hợp đầy tính chất nghệ thuật trong tính toán và sử dụng chất liệu. ... - Hình 4