Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ nhân hiện tại đang sở hữu trong bộ sưu tập.

148cm x 60cm, cao 218cm

gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu

hết hàng
(call)
DTTUA02
Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ nhân hiện tại đang sở hữu trong bộ sưu tập.

Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ nhân hiện tại đang sở hữu trong bộ sưu tập.

Tủ quần áo xưa DTTUA02. Kích thước: 148cm x 60cm, cao 218cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.

Tủ quần áo xưa DTTUA02. Kích thước: 148cm x 60cm, cao 218cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.

Tủ quần áo xưa DTTUA02 - Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ n... - Hình 3
Tủ quần áo xưa DTTUA02 - Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ n... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ nhân hiện tại đang sở hữu trong bộ sưu tập. Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ nhân hiện tại đang sở hữu trong bộ sưu tập.
  • Tủ quần áo xưa DTTUA02. Kích thước: 148cm x 60cm, cao 218cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu. Tủ quần áo xưa DTTUA02. Kích thước: 148cm x 60cm, cao 218cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.
  • Tủ quần áo xưa DTTUA02 - Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ n... - Hình 3
  • Tủ quần áo xưa DTTUA02 - Chiếc tủ áo đậm chất Sài Gòn xưa được thiết kế và sản xuất cho gia chủ qua bao thời gian vẫn được giữ nguyên vẹn càng nâng tầm giá trị chiếc tủ mà chủ n... - Hình 4