Chiếc bàn xưa rất đặc biệt và tuyệt đẹp còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay là một sự may mắn dành cho các tín đồ đam mê đồ gỗ xưa rất muốn sở hữu cho riêng mình trong bộ sưu tập cá nhân.

mặt tròn 108cm, cao 80cm

gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu

hết hàng
(call)
DTBAX03
Chiếc bàn xưa rất đặc biệt và tuyệt đẹp còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay là một sự may mắn dành cho các tín đồ đam mê đồ gỗ xưa rất muốn sở hữu cho riêng mình trong bộ sưu tập cá nhân.

Chiếc bàn xưa rất đặc biệt và tuyệt đẹp còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay là một sự may mắn dành cho các tín đồ đam mê đồ gỗ xưa rất muốn sở hữu cho riêng mình trong bộ sưu tập cá nhân.

Bàn tròn xưa DTBAX03. Kích thước: mặt tròn 108cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.

Bàn tròn xưa DTBAX03. Kích thước: mặt tròn 108cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.

Bàn tròn xưa DTBAX03 - Chiếc bàn xưa rất đặc biệt và tuyệt đẹp còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay là một sự may mắn dành cho các tín đồ đam mê đồ gỗ xưa rất muốn sở hữu cho ... - Hình 3
Đóng lại
  • Chiếc bàn xưa rất đặc biệt và tuyệt đẹp còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay là một sự may mắn dành cho các tín đồ đam mê đồ gỗ xưa rất muốn sở hữu cho riêng mình trong bộ sưu tập cá nhân. Chiếc bàn xưa rất đặc biệt và tuyệt đẹp còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay là một sự may mắn dành cho các tín đồ đam mê đồ gỗ xưa rất muốn sở hữu cho riêng mình trong bộ sưu tập cá nhân.
  • Bàn tròn xưa DTBAX03. Kích thước: mặt tròn 108cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu. Bàn tròn xưa DTBAX03. Kích thước: mặt tròn 108cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Nu.
  • Bàn tròn xưa DTBAX03 - Chiếc bàn xưa rất đặc biệt và tuyệt đẹp còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay là một sự may mắn dành cho các tín đồ đam mê đồ gỗ xưa rất muốn sở hữu cho ... - Hình 3