Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo.

25 cm x 25 cm, dày cm

gỗ Muồng

hết hàng
(call)
DTKHG01
Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo.

Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo.

Ô trang trí DTKHG01 - Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ... - Hình 5
Ô trang trí DTKHG01. Kích thước: 25 cm x 25 cm, dày 4 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Ô trang trí DTKHG01. Kích thước: 25 cm x 25 cm, dày 4 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Ô trang trí DTKHG01 - Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ... - Hình 3
Ô trang trí DTKHG01 - Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ... - Hình 4
Đóng lại
  • Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo. Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo.
  • Ô trang trí DTKHG01. Kích thước: 25 cm x 25 cm, dày 4 cm. Chất liệu: gỗ Muồng. Ô trang trí DTKHG01. Kích thước: 25 cm x 25 cm, dày 4 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.
  • Ô trang trí DTKHG01 - Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ... - Hình 3
  • Ô trang trí DTKHG01 - Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ... - Hình 4
  • Ô trang trí DTKHG01 - Hình dạng ô hình vuông ngẫu hứng đầy sáng tạo, tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ... - Hình 5