Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo.

25 cm x 25 cm, dày cm

gỗ Muồng

hết hàng
(call)
DTKHG02
Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo.

Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo.

Ô trang trí DTKHG02 - Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạ... - Hình 5
Ô trang trí DTKHG02. Kích thước: 25 cm x 25 cm, dày 4 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Ô trang trí DTKHG02. Kích thước: 25 cm x 25 cm, dày 4 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.

Ô trang trí DTKHG02 - Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạ... - Hình 3
Ô trang trí DTKHG02 - Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạ... - Hình 4
Đóng lại
  • Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo. Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạo nên điểm nhấn trang trí nghệ thuật đầy sáng tạo.
  • Ô trang trí DTKHG02. Kích thước: 25 cm x 25 cm, dày 4 cm. Chất liệu: gỗ Muồng. Ô trang trí DTKHG02. Kích thước: 25 cm x 25 cm, dày 4 cm. Chất liệu: gỗ Muồng.
  • Ô trang trí DTKHG02 - Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạ... - Hình 3
  • Ô trang trí DTKHG02 - Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạ... - Hình 4
  • Ô trang trí DTKHG02 - Hình dạng ô hình vuông tinh tế rất nghệ thuật và rất chi tiết được dùng ốp các mảng tường hoặc các vách ngăn trang trí, kết hợp ngẫu hứng với nhau để tạ... - Hình 5