Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa.

45cm x 35cm, cao 70cm

gỗ Cẩm Lai & kiếng màu xưa

hết hàng
(call)
DTTGX01
Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa.

Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa.

Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 5
Tủ đầu giường xưa DTTGX01. Kích thước: 45cm x 35cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & kiếng màu xưa.

Tủ đầu giường xưa DTTGX01. Kích thước: 45cm x 35cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & kiếng màu xưa.

Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 6
Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 3
Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 7
Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 4
Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 8
Đóng lại
  • Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa. Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹp nét văn hóa xa xưa.
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX01. Kích thước: 45cm x 35cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & kiếng màu xưa. Tủ đầu giường xưa DTTGX01. Kích thước: 45cm x 35cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & kiếng màu xưa.
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 3
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 4
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 5
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 6
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 7
  • Tủ đầu giường xưa DTTGX01 - Với phong cách xưa, chất liệu tạo ra sản phẩm cũng rất xưa, chiếc tủ là một tác phẩm riêng biệt trong thiết kế mang dấu thời gian, sự hoài niệm và vẻ đẹ... - Hình 8