Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt thời gian.

120cm x 55cm, cao 217cm

gỗ Giả Tỵ (toàn bộ)

còn hàng
22.000.000 - 10%

19.800.000 ₫ / cái

DTTUX02
Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt thời gian.

Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt thời gian.

Tủ Pháp xưa DTTUX02 - Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt ... - Hình 5
Tủ Pháp xưa DTTUX02. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 217cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).

Tủ Pháp xưa DTTUX02. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 217cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).

Tủ Pháp xưa DTTUX02 - Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt ... - Hình 6
Tủ Pháp xưa DTTUX02 - Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt ... - Hình 3
Tủ Pháp xưa DTTUX02 - Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt thời gian. Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt thời gian.
  • Tủ Pháp xưa DTTUX02. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 217cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ). Tủ Pháp xưa DTTUX02. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 217cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).
  • Tủ Pháp xưa DTTUX02 - Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt ... - Hình 3
  • Tủ Pháp xưa DTTUX02 - Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt ... - Hình 4
  • Tủ Pháp xưa DTTUX02 - Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt ... - Hình 5
  • Tủ Pháp xưa DTTUX02 - Chiếc tủ có kiểu dáng thời Pháp xưa còn được lưu giữ lại rất cẩn thận và đảm bảo được sự nguyên vẹn một tác phẩm nghệ thuật mang tính chất lịch sử vượt ... - Hình 6