Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử.

86cm x 55cm, cao 168cm

gỗ Giả Tỵ (toàn bộ)

còn hàng

10.800.000 ₫ / cái

DTTUX03
Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử.

Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử.

Tủ Pháp xưa DTTUX03 - Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. ... - Hình 5
Tủ Pháp xưa DTTUX03. Kích thước: 86cm x 55cm, cao 168cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).

Tủ Pháp xưa DTTUX03. Kích thước: 86cm x 55cm, cao 168cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).

Tủ Pháp xưa DTTUX03 - Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. ... - Hình 6
Tủ Pháp xưa DTTUX03 - Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. ... - Hình 3
Tủ Pháp xưa DTTUX03 - Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử.
  • Tủ Pháp xưa DTTUX03. Kích thước: 86cm x 55cm, cao 168cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ). Tủ Pháp xưa DTTUX03. Kích thước: 86cm x 55cm, cao 168cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).
  • Tủ Pháp xưa DTTUX03 - Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. ... - Hình 3
  • Tủ Pháp xưa DTTUX03 - Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. ... - Hình 4
  • Tủ Pháp xưa DTTUX03 - Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. ... - Hình 5
  • Tủ Pháp xưa DTTUX03 - Chiếc tủ cho công năng sử dụng trưng bày trang trí với kiểu dáng mang đậm phong cách Pháp xa xưa với chất gỗ Giả Tỵ rất phù hợp mốc thời gian lịch sử. ... - Hình 6