Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ.

120cm x 55cm, cao 217cm

gỗ Giả Tỵ (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTTUX01
Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ.

Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ.

Tủ Pháp xưa DTTUX01. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 217cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).

Tủ Pháp xưa DTTUX01. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 217cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).

Tủ Pháp xưa DTTUX01 - Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ. 120c... - Hình 3
Tủ Pháp xưa DTTUX01 - Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ. 120c... - Hình 4
Đóng lại
  • Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ. Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ.
  • Tủ Pháp xưa DTTUX01. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 217cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ). Tủ Pháp xưa DTTUX01. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 217cm. Chất liệu: gỗ Giả Tỵ (toàn bộ).
  • Tủ Pháp xưa DTTUX01 - Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ. 120c... - Hình 3
  • Tủ Pháp xưa DTTUX01 - Một chiếc tủ phong cách Pháp xưa với chất liệu gỗ Giả Tỵ đặc trưng thời kỳ ghi lại dấu mốc thời gian từng giai đoạn mà những chiếc tủ còn lưu giữ. 120c... - Hình 4