Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng.

mặt bàn 90cm, cao 40cm, dày 10cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

còn hàng

6.600.000 ₫ / cái

DTBAT01
Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng.

Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng.

Bàn cafe DTBAT01 - Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. mặt bàn... - Hình 5
Bàn uống trà DTBAT01. Kích thước: mặt bàn 90cm, cao 40cm, dày 10cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bàn uống trà DTBAT01. Kích thước: mặt bàn 90cm, cao 40cm, dày 10cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bàn cafe DTBAT01 - Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. mặt bàn... - Hình 6
Bàn cafe DTBAT01 - Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. mặt bàn... - Hình 3
Bàn cafe DTBAT01 - Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. mặt bàn... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng.
  • Bàn uống trà DTBAT01. Kích thước: mặt bàn 90cm, cao 40cm, dày 10cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Bàn uống trà DTBAT01. Kích thước: mặt bàn 90cm, cao 40cm, dày 10cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Bàn cafe DTBAT01 - Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. mặt bàn... - Hình 3
  • Bàn cafe DTBAT01 - Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. mặt bàn... - Hình 4
  • Bàn cafe DTBAT01 - Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. mặt bàn... - Hình 5
  • Bàn cafe DTBAT01 - Chiếc bàn thật đơn sơ nhưng rất nghệ thuật cũng là một sản phẩm trong sáng tạo kiểu dáng dựa trên chất liệu và hình dáng của tự nhiên ban tặng. mặt bàn... - Hình 6