Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ và bảo toàn theo thời gian.

150 cm x 81 cm, cao 75 cm.

gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).

hết hàng
(call)
DTBAA03
Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ và bảo toàn theo thời gian.

Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ và bảo toàn theo thời gian.

Bộ bàn ăn DTBAA03. Kích thước: 150cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).

Bộ bàn ăn DTBAA03. Kích thước: 150cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).

Bộ bàn ăn DTBAA03 - Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ... - Hình 3
Bộ bàn ăn DTBAA03 - Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ và bảo toàn theo thời gian. Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ và bảo toàn theo thời gian.
  • Bộ bàn ăn DTBAA03. Kích thước: 150cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ). Bộ bàn ăn DTBAA03. Kích thước: 150cm x 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).
  • Bộ bàn ăn DTBAA03 - Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ... - Hình 3
  • Bộ bàn ăn DTBAA03 - Bộ bàn xưa thật quen thuộc trong kí ức bao thế hệ người Sài Gòn với kiểu dáng cùng vẽ đẹp chất liệu gỗ tự nhiên, sản phẩm mãi là một kỉ vật được gìn giữ... - Hình 4