Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại các không gian nội thất cho riêng mình.

110cm x 40cm, cao 153cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTBAP01
Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại các không gian nội thất cho riêng mình.

Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại các không gian nội thất cho riêng mình.

Bàn trang điểm DTBAP01. Kích thước: 110cm x 40cm, cao 153cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bàn trang điểm DTBAP01. Kích thước: 110cm x 40cm, cao 153cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bàn trang điểm DTBAP01 - Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại cá... - Hình 3
Bàn trang điểm DTBAP01 - Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại cá... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại các không gian nội thất cho riêng mình. Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại các không gian nội thất cho riêng mình.
  • Bàn trang điểm DTBAP01. Kích thước: 110cm x 40cm, cao 153cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Bàn trang điểm DTBAP01. Kích thước: 110cm x 40cm, cao 153cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Bàn trang điểm DTBAP01 - Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại cá... - Hình 3
  • Bàn trang điểm DTBAP01 - Chiếc bàn trang điểm dáng hiện đại cùng chất liệu gỗ Chiêu Liêu sang trọng có thể là một lựa chọn dành cho các bạn yêu quý gỗ nhưng vẫn muốn hiện đại cá... - Hình 4